Online utbildning Återhämtningsterapeut


Distansutbildning Diplomerad Återhämtningsterapeut


Vill du hjälpa människor att återhämta sig efter en utmattning med hjälp av mindfulness, stresshantering, meditation och personlig utveckling?  


Utmattningsdepression har blivit en av våra stora folksjukdomar. En stor del utav de som fått diagnosen får inte den hjälp de skulle behöva för att läka och bli en del av samhället igen. Frågorna, ensamheten och rädslan kan bli överväldigande och den kan lätt sänka individen djupare i sjukdomen. Jag vet, jag har själv gått igenom en svår utmattningsdepression och tagit mig upp till ett mycket rikare liv med hjälp av de verktyg som du får ta del av i denna utbildning.


Under utbildningens gång får du ta del av metoder och verktyg som används vid personlig utveckling och återhämtning, detta ger dig en gedigen grund till att kunna hjälpa andra terapeutiskt samtidigt som du själv utvecklas och får ta del av många olika verktyg som kan hjälpa dig mot ett liv i lugn och harmoni. 


Utbildningen är både bred och djup och innehållet speglar den röda tråd som löper genom mindfulness, stresshantering, meditation och modeller för personlig och andlig utveckling. Inom personlig utveckling tittar vi bland annat på projektioner, speglingar, självkänsla, självförtroende, egot, illussioner, sinnet och olika modeller för ökad självkännedom. Syftet är att låta utbildningen spegla den helhet som alla dessa tekniker utgör sammantaget. Dessa tekniker syftar nämligen till samma sak att stilla sinnet, stärka självkänslan, finna harmoni i livet och att aktivera vårt vilo och återhämtningsystem så att kropp och sinne får utrymme att självläka. Läs mer...


Utbildningen har utformats för att kunna erbjuda en gedigen grund där den färdiga Återhämtningsterapeuten kan möta klienten med en bred kompetens och med kunskaper och övningar från flera olika läror. Du kommer bland annat att kunna möta klienten i det personliga coachande samtalet med tekniker för stresshantering, verktyg för att hantera ångest, mindfulnessövningar, meditationer och modeller för andlig och personlig utveckling. Vi tittar på 2500 år gamla meditationstekniker som syftar till att återknyta kontakten med kroppen och lära känna dess signaler. Du kommer även att kunna förklara de fysiska och psykiska reaktioner patenten får i samband med utmattning och du kommer att kunna leda patienten ut ur det virrvarr av tankar som följer med diagnosen. Detta kommer du att kunna göra både genom individuella samtal och i grupper.


Utbildningen har en bred bas i litteraturen och historien och knyter samman modern forskning i mindfulness och stresshantering med 2500 år gamla meditationstekniker. Den innehåller teori från andliga profiler som tex Dalai Lama, Eckhart Tolle, Wayne Dyer och James Twyman och detta vävs samman med forskning från kvantfysiken och grundaren av Mindfulness Based Stress Reduction, Jon Kabat-zinn. Den andliga litteraturen hjälper oss att skifta perspektiv på tillvaron och finna en djupare mening. Där finner vi även tekniker för att skifta fokus från det intesiva tankearbetet till ett liv med hjärta och själ som vägvisare.


Utbildningen startar med de tre modulerna som ingår i Återhämtningsprogrammet. Detta har du nytta av om du själv varit med om en utmattning. Om du inte varit utmattad är det ändå bra att få uppleva en liknande resa som dina klienter kommer att få uppleva en dag. Om du går hela utbildningen i en följd är du färdig Återhämtningsterapeut efter ca 1,5 år.   


Soulful Living är godkänd medlemsskola i SFKM, Skandinaviska förbundet komplementärmedicin. Det betyder att Soulful Livings utbildning till Diplomerad Återhämtningsterapeut är en godkänd yrkesutbildning och under tiden du studerar hos oss ingår ett elevmedlemsskap i förbundet där du bland annat får gratis ansvars och behandlingsskadeförsäkring. Efter avklarad examen har du möjlighet att göra ett certifieringsprov via SFKM och med det få titeln kvalitetssäkrad terapeut.

I utbildningen ingår följande moduler:

Modul 1-3 som är samma som Återhämtningsprogrammet :


Modul 1: Att landa och släppa taget - 10 lektioner

 • Sinne, kropp och själ
 • Mindfulnessövningar
 • Meditationer som syftar till att landa
 • Här och nu
 • Ångest, orsak och hantering
 • Rädsla och kärlek


Modul 2: Att se på sig själv - 10 lektioner

 • Mindfullness, en djupdykning
 • Meditationer
 • Intuition
 • Vem är du?
 • Stress, orsak och verkan


Modul 3: Att gå framåt - 10 lektioner

 • Meditationer
 • Kreativitet
 • Min nya väg - att styra sin energi
 • Att våga leva - ta över styrspaken i ditt l
 • Läkande mat och örter


Modul 4: Meditationstekniker, syfte, uppbyggnad och effekter - 8 lektioner

 • För att du så smått ska kunna börja ha egna meditationsgrupper så går vi igenom vad man bör tänka på som meditationslärare.
 • Vi går igenom olika typer av meditationstekniker det finns samt vilket syfte dessa har.
 • Vi lär oss hur en meditation kan vara uppbyggd samt hur vi gör egna.
 • När vi mediterar kan vi få olika typer av kroppsliga reaktioner eller upplevelser i sinnet, vi lär oss vad detta beror på.
 • Vi tittar på hur vi kan använda oss av olika meditationstekniker för att träna på att lyssna till hjärtat, dvs vår intuition.


Modul 5: Fysiska, psykiska och känslomässiga symptom vid utmattning eller trauma - 5 lektioner

 • Vi lär oss mer om fysiska och känslomässiga symptom vid utmattning, dess orsaker samt hur vi kan återhämta oss och hantera detta.
 • Hjärnans uppgift är att vara ett verktyg i vardagen som bland annat hjälper dig att prioritera, reagera och planera, vi tittar på hur hjärnan blir påverkad av en utmattning.
 • Det finns en del karaktäristiska symptom på utmattning och vi lär oss att känna igen dessa samt vad de beror på. 
 • Kroppens stressrespons är en naturlig del av livet men när den kvarstår en längre tid påverkar den hela kroppen, vi går igenom hur stress påverkar våra vanligaste funktioner såsom hormoner, tarmsystem och hjärta. 


Modul 6: Andlig utveckling, Oneness, EKIM, en djupdykning - 10 lektioner

 • I detta avsnitt kommer vi att gå in på kärnan i det vi kallar andlighet.
 • Vi kommer prata om vad "En kurs i mirakler" handlar om egenligen och varför miraklerna faktiskt är en naturlig del av våra liv.
 • Vi studerar några andliga tänkare och vi kommer att tolka deras budskap och sammanfatta det till enklare redskap som vi kan ha nytta av i våra vardagliga liv. 
 • Eftersom vi alla är energi är vi också alla ett, här går vi igenom begreppet oneness och vad det i praktiken innebär för återhämtning efter utmattning.
 • Att läka själsligt efter ett trauma innebär att vi lär oss att se saker ur ett nytt perspektiv, att vår verklighet får andra proportioner, vi knyter ihop detta med utmattning för att föstå varför detta är en tillgång i en återhämtningsprocess. 


Modul 7: Samtalstekniker, Etik, Lagar - 5 lektioner

 • Vi går igenom hur man arbetar med öppna frågor och vilka tekniker du kan använda som terapeut under samtalet.
 • Vi tydliggör syftet med ett coachande samtal och återhämtningsterapi.
 • Vi lyfter vad terapeutens ansvar och roll är i det terapeutiska arbetet
 • Etik och lagar kring samtal och coaching.


Modul 8: Människan som holistisk varelse, energi, kvantfysik och LOSA - 5 lektioner

 • I denna modul ser vi på människan ur ett holistiskt perspektiv och vi går in på hur våra tankar och vårt mindset faktiskt påverkar vår kropp.
 • Eftersom vi alla och hela universum faktiskt är uppbyggt av energi är vi i grunden energivarelser. Vi ser oss själva och våra kroppar ur den synvinkeln och lär oss hur vi kan styra vår energi för att uppnå läkande.
 • Vi går igenom Lagen om själens attraktion (LOSA) och vad denna lag har för betydelse vid sjukdom, utmattning och återhämtning.


Modul 9: Att arbeta med grupper och individuellt terapiarbete vid utmattning/trauma - 15 lektioner

 • Här går vi in på hur man kan arbeta med grupper i terapeutiskt syfte vid utmattning eller traumahantering.
 • Vilka typer av övningar kan man göra i en grupp och vad funkar rent dynamiskt?
 • Vi gör en djupdykning i mindfulness och stresshantering och vi tittar på hur vi kan leda grupper i dessa ämnen.
 • När vi arbetar med individuellt terapiarbete finns det också en del att tänka på, framförallt kan arbetssättet variera beroende på vilken grad av utmattning klienten befinner sig i. Vi går igenom några verktyg och modeller som man kan ha nytta av i klientarbetet.


Modul 10: Att starta företag - 2 lektioner

 • Vi ser över vad det innebär att starta ett företag.
 • Vilka typer av företag finns och vad krävs av dig i dessa olika företagsformer.
 • Vi pratar om företagsregler, bokföring och marknadsföring.
 • Vi planerar även gemensamma marknadsföringsaktiviteter för att hjälpa varandra igång.   


I utbildningen ingår:


- Totalt 80 lektioner, inklusive modul 1-3 från Återhämtningsprogrammet. Du får tillgång till en lektion i veckan på vår utbildningsplattform


- 3 enskilda cochingsamtal med elev som är i slutet av sin utbildning


- Möjlighet till att vara med på en tre dagars retreat, fredag - söndag där vi bland annat tränar på samtalstekniker

(Observera att detta är frivilligt, du betalar endast för mat och logi)


- Videokonferenser via Zoom varannan vecka under de tre första modulerna, därefter var 4:e vecka (minst 80% närvaro krävs)


- Tillgång till gemensam Facebookgrupp för gemenskap med andra Återhämtningsterapeuter


- Tillgång till verktyg för diskussioner kring lektionerna i vår utbildningsplattform


- I utbildningen ingår även att du har tre träningsklienter. Detta kan vara elever som nyligen börjat på skolan eller klienter som du själv hittar


- Möjlighet till praktik vid/via skolan eller mentorskap efter fullgången utbildning 


- Examination sker genom ett examensarbete som lämnas in enskilt där du ska reflektera över den personliga resa du gjort under utbildningen samt hur du vill anväda dig av utbildningen i framtiden. Arbetet ska även innehålla ett avsnitt där du reflekterar över vilken skillnad du kan göra i en människas liv med dina nya kunskaper samt en fördjupning inom ett område du tyckte var extra intressant. För att du ska kunna göra detta examensarbete krävs det att du har fört dagbok / anteckningar både gällande teorin och din egen resa under utbildningen.


Kurslitteratur: 3 böcker, kostnad för dessa tillkommer.


När du är färdigt med utbildningen kan du arbeta terapeutiskt med klienter både i grupp och enskilt. Du kommer att kunna leda grupper i meditation, i mindfulnessövningar, i stresshantering samt återhämtningsgrupper där ni utvecklas och återhämtas tillsammans. Du kommer att kunna ha en egen mottagning eller så kan du välja att arbeta i ett team tillsammans med andra typer av terapeuter och friskvårdskunniga. Det finns även en efterfrågan ute på arbetsplatser som söker hjälp med stressad och sjukskriven personal som behöver stöd när de går igenom tuffa perioder i livet.


Under utbildningen får du tillgång till en lektion i veckan via vår utbildningsplattform. Du kan se lektionerna om och om igen och i vilken takt du vill. Om du upplever att du inte hinner med i utbildningstakten går det bra att se lektionerna i långsammare tempo, men vi vill att du slutför din utbildning inom tre år efter startdatum. Lektionerna är mellan 20 minuter och 1 timme långa. Videokonferenserna via Zoom kommer att spelas in så om du har förhinder från att delta kan du se dessa i efterhand. Missade videokonferenser kan du ta igen med andra klasser. Beräknad tidsåtgång är ca 3-4 timmar/ vecka samt övningar och reflektioner i vardagen under första halvan av utbildningen. Under andra halvan av utbildningen är tidsåtgången ca 5-6 timmar/vecka samt reflektioner och övningar i vardagen utöver det. 


När du är färdig kommer du att få ett intyg på allt du har läst med antalet timmar och ämnen. Du kommer även att få ett vackert inramat diplom med ditt namn och sigill. Utbildningen kvalificerar dig även till ett medlemsskap i SFKM - Skandinaviska förbundet komplementärmedicin. 


Planerade utbildningsstarter: 

26/2 2020 Videokonferenser tisdagar jämna veckor 15.00 

15/4 2020 Videokonferenser tisdagar ojämna veckor 18.00 

26/8 2020 Videokonferenser onsdagar jämna veckor 19.15

Om mötestiden inte passar dig går det bra att vara med på andra klassers möten istället.


Till anmälningssidan...


Pris för hela utbildningen:

25 000 kr

Anmälningsavgift som faktureras vid anmälan = 900 kr.

Därefter kan man välja mellan dessa tre betalningsalternativ:

Alt 1: Betala allt resterande som en klumpsumma månaden innan utbildningens början (24100 kr),

Alt 2: Halvårsvis uppdelat i tre klumpsummor, dvs 8033 kr/ halvår som faktureras var 6:e månad

med start månaden innan utbildningens början. 

Alt 3: Månadsvis, dvs 1350 kr/ månad i 18 månader, första fakturan kommer månaden innan utbildningen börjar. (aviavgift 11 kr / faktura)

Observera att kreditupplysning kan komma att göras vid delbetalning. Påminnelseavgift 60 kr.

Litteraturkostnad tillkommer för 3 böcker samt mat och logi på retreatet om du önskar delta på detta.

Till Anmälan....

Soulful Living by Marie AB

Adress: Sjöbodsvägen 21, 233 35 Svedala 

marie@soulfulliving.se emilia@soulfulliving.se