Återhämtning på arbetsplatsen

Utmattning och stressrelaterad ohälsa är en folksjukdom som kostar svenska företag miljardbelopp varje år. Orsakerna till stress varierar och därför behöver också varje stressad individ lära känna sina egna bakomliggande inre orsaker, mönster och stresstriggers. Att bara vila sig ur en utmattning ökar risken för återfall eftersom grundorsaken till utmattningen i regel kvarstår när man återvänder till arbetet. 

Vi som arbetar på Soulful Living har det gemensamt att vi alla har arbetat i olika roller inom näringslivet innan vi började arbeta med stressrelaterad ohälsa. Vi har sammantaget många års erfarenhet från bland annat från IT & telecombranschen, HR, detaljhandel, fastighetsförvaltning, förskola, webbyrå och restaurang. Inom dessa branscher har vi arbetat bland annat i roller som chefer, projektledare, Service manager, illustratör, cashiere managment, systemansvarig och programmerare. 

Våra erfarenheter från näringslivet gör att vi har en bred förståelse för de utmaningar som ett aktivt yrkesliv kan föra med sig vilket innebär att vi har utformat våra program och utbildningar ur ett perspektiv där vi kan knyta an till den verklighet som arbetslivet erbjuder. 

En annan viktig ingrediens i vårt erbjudande är vår egen breda erfarenhet av utmattning och stressrelaterad ohälsa. Flera av oss lärare har varit utmattade och tagit oss ur utmattningen med hjälp av de verktyg som vi nu erbjuder i våra program och utbildningar. Soulful Living, och framförallt återhämtningsprogrammet och utbildningen till återhämtningsterapeut, är framtagna utifrån de behov som Marie Ternrud (Grundare och VD för Soulful Living) själv upplevde under sin egen utmattning 2010. 

Vårt återhämtningsprogram är gjort ur en holistisk synvinkel eftersom hela individen blir påverkad av stress. Utmattning är en väldigt fysisk sjukdom som vanligtvis börjar i de tankemönster och upplevelser som individen har. Stressen gör att självkänslan blir påverkad och individen tappar ofta bort sig själv i processen. Vid långvarig stress utsöndras en massa stresshormoner som bland annat påverkar hjärna, hjärta, muskler, nerver, bindväv och mycket mer. Det tar tid för kroppen att läka, att bygga upp självkänslan, förstå vad som hänt och att stilla tanken. 

Vi arbetar med aktiv återhämtning. Aktiv återhämtning innebär att man tar aktiva beslut kring sin hälsa som minskar den upplevda stressen och främjar återhämtning. Som individ kan man göra mycket för att vända den destruktiva stressen och istället skapa goda förutsättningar för kroppen, sinnet och självkänslan att återhämta sig. Passiv återhämtning innebär alltså att man fortsätter i gamla tankemönster och vilar sig ur stressen. 

Om du representerar ett företag som har stressad eller utmattad personal så kan det vara en fördel att kunna erbjuda dina anställda som lider av stressrelaterad ohälsa en möjlighet att få kunskap om aktiv återhämtning genom att gå ett återhämtningsprogram online hos oss. Ett återhämtningsprogram är 40 veckor långt och går på ca 20% studietakt. Möjligheten finns även att sänka studietakten till 10% och dra ut på programmet under 80 veckor. 

Återhämtningsprogrammet innehåller bland annat en 10 veckors kurs om mindfulness, 4 veckors förståelse för kroppens fysiska reaktion på stress, 20 veckor som skapar förståelse för tankemönster, utmattningens orsaker och det holistiska perspektivet på människan. Det ingår också en 6 veckors modul om de 6 gyllene stegen mot återhämtning som erbjuder verktyg för återhämtning som räcker genom hela livet. Läs mer om Återhämtningsprogrammet här.

Om du vill ha någon på ditt företag som kan betydlig mer om stress och återhämtning än det som programmet erbjuder så kan i din medarbetare fortsätta ytterligare 40 veckor efter programmet och bli Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut. Då får din medarbetare även lära sig att ha individuella samtal kring återhämtning och personlig/andlig utveckling med kollegor och andra klienter. Medarbetaren kan också ha föreläsningar och grupper kring bland annat stressrelaterad ohälsa, mindfulness, stresshantering och återhämtning. Att ha denna kunskapen in-house innebär att du kan fånga stressade medarbetare i ett tidigare stadium, förebygga utmattning och därmed sjukskrivningar och samtidigt utveckla en arbetsmiljö med mindre stress. 

Vi erbjuder gärna dig och dina anställda en lösning som är individuellt anpassad. Fyll gärna i nedanstående formulär så kontaktar vi dig för vidare samtal / förslag / offert så fort vi har möjlighet. 

Tack för visat intresse!