Distansutbildning till Diplomerad SLH Återhämtningscoach

Vill du kickstarta ditt hälsosamma liv och därefter hjälpa andra att göra detsamma genom antiinflammatorisk kost, individanpassad träning och andlig utveckling?

Återhämtning handlar i grunden om att hitta ”åter hem”, det vill säga att återta makten över vårt liv och vår hälsa. Vi på Soulful Living arbetar med den andliga utvecklingen som vår ledstjärna och den kombinerar vi med personlig utveckling, hälsosam antiinflammatorisk kost och individanpassad rörelse.

  • … upplever du att stressen i vardagen gör att du inte hinner ta hand om dig själv så som du skulle önska?
  • … vill du lära dig hur du kan ge din kropp rätt näring och motverka inflammation?
  • … kanske är du sockerberoende?
  • … behöver du hjälp med att hitta en rörelseform som passar dig, din kropp och som du verkligen vill utöva?
  • … vill du öka din självkänsla och ditt självförtroende och samtidigt lära dig att älska dig själv på riktigt?
  • … vill du förebygga stress och utmattning genom att välja en hälsosam livsstil?
  • … vill du göra allt detta och samtidigt få ett nytt yrke med en bred holistisk kompetens?

Utbildningen till Diplomerad Soulful Living Holistic Återhämtningscoach är helt på distans med ett helgretreat som ingår i utbildningskostnaden (du betalar själv kost och logi). Retreatet är inte obligatoriskt. Utbildningen löper över 1 år på ca 20% studietakt och den riktar sig till dig som vill förebygga stress och utmattning och samtidigt skapa en varaktig förändring för dig själv och andra när det gäller kost, träning och den inre andliga utvecklingen. Vi lär dig helt enkelt hur du prioriterar dig själv och din hälsa även när livet är stressigt.

Vår kropp är vårt tempel, vår farkost som vi har med oss alla dagar i vårt liv. Det är upp till oss själva hur vi vårdar vår tempel, vad vi ger farkosten för näring och hur vi lyssnar på dess behov. Vi är komplexa varelser och en komplex varelse behöver ses med holistiska ögon för att kunna skapa varaktig förändring. När man ändrar livsstil på ett hållbart sätt behöver det göras på tre olika nivåer. Alltså andlig utveckling, kost och rörelse. Vi låter alla tre delar samverka och andligheten inom mindfulness leder oss i valet av både kost och rörelser. Mindfulness, lagen om själens attraktion och en kurs i mirakler genomsyrar våra tankegångar och såklart handlar alla delar om att finna kärlen till oss själva och en hållbar hälsosam livsstil.

En Återhämtningscoach arbetar inte med mål som stressar, vi arbetar med en riktning i enlighet med läran om mindfulness. Riktningen i coachens arbete är att ge oss själva mer tid och kärlek. Att prioritera annorlunda och se fördelarna med ett hälsosamt perspektiv på livet. När vi älskar oss själva blir det en självklarhet att välja saker vi mår bra av som tex hälsosam mat och rörelse. Detta är ett inkännande och kärleksfullt sätt att leva och när mindfulness är vår vägledare kan vi även minimera stressen i våra liv.

När vi gör förändringen i vårt egna liv kan vi med enkelhet använda våra kunskaper för att hjälpa andra till ett mer hälsosamt liv. Du kan alltså välja att gå utbildningen endast för din egen skull om du vill ha en större kunskapsbas och stöd i din egen förändringsprocess, men du kan även arbeta med att coacha andra efter avslutad utbildning. När vi lever som vi lär och när det syns att vi mår bra av vår egna livsstil kan vi lättare inspirera och hjälpa andra. Vi blir förändringen vi vill inspirera andra att göra.

Utbildningen, och livsstilsförändringen, hjälper oss att välja hälsan, förebygga stress och utmattning och den hjälper oss att skapa en hållbar framtid i glädjens tecken. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa till en modul om kroppen och därefter gå vår påbyggnadsutbildning till lärare i SLH Återhämtningsyoga.

Hälsans tre hörnstenar som vi arbetar utifrån är dessa:

1. Stärk självkänslan och älska dig själv.

När vi söker en livsstilsförändring i våra liv som är hållbar behöver vi arbeta med oss själva för att förstå våra mönster. Vi behöver arbeta med vår självkänsla, vårt självförtroende och vår självbild och förstå hur kraven på prestation och mätning av resultat kan orsaka stress, en känsla av misslyckande och ofta är dessa begrepp inte så motiverande som vi tror.

Nyckeln till hållbar förändring sitter i tankarna, i vår inställning, i vårt cellminne och vår självbild. En Återhämtningscoach hjälper dig att göra förändringen ur ett mindfullt perspektiv med fokus på den andliga kärleksfulla utvecklingen där vi integrerar själens perspektiv även i de fysiska förändringarna.

Vi tittar också på ett av våra största problem för hälsan idag, stress. Stress gör att vi äter mat som ger oss sockerkickar eller prioriterar bort träning och därför är stresshanteringen ett av våra viktigaste verktyg när vi vill göra en livsstilsförändring. När vi förstår stressens, kostens och träningens effekt på vårt psykiska mående kan vi också använda dessa kunskaper för att förebygga utmattning och stressrelaterad ohälsa.

2. Älska din kropp med antiinflammatorisk kost.

Detta är ingen bantningskurs, inte heller en kurs där vi jagar en perfekt kropp. Men om du lär dig att tycka om din kropp och om du börjar ta hand om den på ett kärleksfullt sätt med bra kost och rörelse så kommer din kropp, som en effekt av kursen, att omforma sig av din kärleksfulla behandling och du kommer också att få mer energi.

För att kunna ge din kropp omtanke i maten du äter behöver vi kunskaper. När vi äter felaktig kost med mycket socker, mättat fett eller andra inflammationsdrivare så stressar vi kroppen, och även hjärnan, och vår organism får svårt att fungera optimalt. Vi blir trötta, deprimerade och detta kan även leda till utmattning. Det är många sjukdomar och även smärta som beror på inflammationer som orsakas av felaktig kost. Socker är en av våra största inflammationsdrivare. Om vi är beroende av socker blir hjärnan dimmig och våra organ lever under ständig påfrestning. Sockerberoende är en sjukdom som påverkar våra liv och vår hälsa på ett genomgripande sätt.

Din kropp är ditt tempel, vi lär oss att vårda och älska vår kropp och förse den med näringsriktig, hälsosam och fantastiskt god mat. Allt detta gör vi ur ett kärleksfullt, mindfullt och andligt perspektiv med individens behov i fokus.

I lektionerna går vi igenom vitaminer, mineraler och energigivare. Vi lär oss att sätta samman näringsriktiga måltider och hur vi väljer mat med hjärtat istället för hjärnan. Vi lär oss om sockerberoende och vägen ut ur sockerberoendet och hur socker hänger ihop med inflammationer, övervikt, hormoner så som insulin, hjärta och kärl. Dessa delar i vår fysiologi är delar som blir särskilt påverkade av dåliga kostval, vi lär oss vad vi kan göra för att motverka detta genom hälsosammare val. Vi skapar förståelse för hur våra gener funkar och dess koppling till vår livsstil och vi ser också över hur vår kost påverkar åldrande, energiförlust, smärta och psykisk ohälsa.

3. Förälska dig i ett liv i rörelse!

När vi gör en förändring som bygger på andlig utveckling och du börjar ge dig själv mer näringsrik mat kommer energin och viljan att röra på sig automatiskt. Det måste inte innebära att vi går på gym, löptränar eller spelar paddel om inte det känns rätt. Att röra sig kan vara att gå promenader, göra mjuk yoga eller dansa i köket. Våra kroppar är byggda för rörelse och även om du lever med smärta kan du för det mesta röra dig på ett individanpassat sätt. Rörelse frigör massor med må-bra-ämnen och hormoner i vår kropp och hjärna som har effekt både på vårt psykiska och fysiska mående. Vi blir starkare, gladare, mer stresståliga och vi förebygger smärta.

Hur vi vill röra oss är individuellt men alla behöver rörelse som en del i vardagen om vi vill må bra. Tillsammans hittar vi glädjen i träning genom att tänka utanför boxen och få kunskaper om träningens betydelse för vårt psykiska och fysiska mående. Motivationen kommer genom glädjen och kunskapen kring vad din kropp klarar av.

Rörelse föds ur livsglädje och det påverkar våra tankar, vårt mindset och vårt självförtroende. En Återhämtningscoach hjälper sina klienter att finna en träningsform som passar individen ur ett mindfullt perspektiv så att träningen blir ett handlande av kärlek istället för prestation.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa till en modul om kroppen och därefter gå vår påbyggnadsutbildning till lärare i SLH Återhämtningsyoga. Återhämtningsyoga är en mjuk yogaform som fokuserar på återhämtande och stärkande rörelser. Du kan läsa mer om påbyggnadsutbildningen här.

3 Hörnstenar bildar en holistisk helhet

I hela förändringsprocessen har vi mindfulness, lagen om själens attraktion och den andliga utvecklingen som en trogen vän. Mindfulness hjälper oss att göra förändringen i medveten närvaro, att träna och äta i närvaro och finna en livsstil som är rätt för oss i grunden. För att kunna finna den livsstilen behöver vi titta inåt och följa vår intuition, vårt hjärtas väg. En hållbar förändring är inte baserad på prestation eller att vara duktig, den kommer ur kärlek till oss själva och ödmjukhet. Vår unika förändringsprocess med hjälp av hälsans tre hörnstenar är en positiv resa in i en fantastisk värld fylld av energi, glädje och läkande processer. Vill du vara med på vår resa in i hälsans magiska värld?

Som SLH Återhämtningscoach tar du fram en återhämtningsplan tillsammans med din klient som bygger på hälsans tre hörnstenar och du coachar därefter din klient till att börja leva, på ett mindfullt, andligt sätt, efter den plan ni utformat tillsammans. Tillsammans skapar ni en förändring i klientens liv som är hållbar, långsiktig och kärleksfullt utformad efter klientens behov.

Examination:

Till varje modul kommer du att få uppgifter som ska lämnas in till oss för godkännande. Som examensarbete ska du, tillsammans med tre olika träningsklienter upprätta en återhämtningsplan som är anpassad för den enskilda klientens behov. Återhämtningsplanerna ska lämnas in till oss tillsammans med en förklaring och motivation till varför planerna är utformade som de är.

Efter examen har du möjlighet att läsa till en modul om kroppen och därefter läsa vår påbyggnadsutbildning till lärare i SLH Återhämtningsyoga. Läs mer om yogaformen här.