Återhämtningsterapi med elever under utbildning

Följande elever är i slutet av sin utbildning till Diplomerad Återhämtningsterapeut och tar emot träningsklienter för individuella samtal i återhämtningsterapi. Samtalen är till det förmånliga priset 300 kr för 45 min (med reservation för enskilda avvikelser).

Är du utmattad, stressad eller varit med om något trauma och önskar att komma i kontakt med en Återhämtningsterapeut?

Genom samtal i återhämtningsterapi kan du få stöd och vägledning att hitta din egen väg till återhämtning, vilket ger ett liv i balans och harmoni. Du får hjälp att titta på orsaker till att du hamnat i utmattning eller stress så att du kan välja andra vägar i framtiden. I samtalen arbetar Återhämtningsterapeuten alltid med tystnadsplikt och i enlighet med socialstyrelsen och terapeutförbundets riktlinjer.

Varmt välkommen att boka en tid för samtal

BOHUSLÄN

Rebecka Nestius
creative4ever@protonmail.com
Möten online 
Videosamtal via Teams

ESLÖV

Ann-Charlott Isaksson
070 957 02 30
lotta.b33@gmail.com
Träffas online via zoom/skype eller walk & talk om du bor i närheten.

GÄVLE

Cecilia Loveere
070 448 62 97
loveere.cecilia@gmail.com
Möten online eller enligt ök

UDDEVALLA

Madeleine Kjaer
0704-612179
madeleine.kjaer@outlook.com
Möten online eller Walk & Talk

ÅKERSBERGA

Karin Hector
Karin.hector@outlook.com
073 333 43 11
Träffas med fördel på Teams eller Zoom, men kan även ses live om det är i närheten.