Distansutbildning Diplomerad Återhämtningsterapeut

Vill du hjälpa människor att återhämta sig efter en utmattning med hjälp av mindfulness, stresshantering, meditation och personlig utveckling?

Utmattningsdepression har blivit en av våra stora folksjukdomar. En stor del utav de som fått diagnosen får inte den hjälp de skulle behöva för att läka och bli en del av samhället igen. Frågorna, ensamheten och rädslan kan bli överväldigande och den kan lätt sänka individen djupare i sjukdomen. Jag vet, jag har själv gått igenom en svår utmattningsdepression och tagit mig upp till ett mycket rikare liv med hjälp av de verktyg som du får ta del av i denna utbildning.

Under utbildningens gång får du ta del av metoder och verktyg som används vid personlig utveckling och återhämtning, detta ger dig en gedigen grund till att kunna hjälpa andra terapeutiskt samtidigt som du själv utvecklas och får ta del av många olika verktyg som kan hjälpa dig mot ett liv i lugn och harmoni. 

Utbildningen är både bred och djup och innehållet speglar den röda tråd som löper genom mindfulness, stresshantering, meditation och modeller för personlig och andlig utveckling. Inom personlig utveckling tittar vi bland annat på projektioner, speglingar, självkänsla, självförtroende, egot, illusioner, sinnet och olika modeller för ökad självkännedom. Syftet är att låta utbildningen spegla den helhet som alla dessa tekniker utgör sammantaget. Dessa tekniker syftar nämligen till samma sak; att stilla sinnet, stärka självkänslan, finna harmoni i livet och att aktivera vårt vilo- och återhämtningsystem så att kropp och sinne får utrymme att självläka.

Utbildningen har utformats för att kunna erbjuda en gedigen grund där den färdiga Återhämtningsterapeuten kan möta klienten med en bred kompetens och med kunskaper och övningar från flera olika läror. Du kommer bland annat att kunna möta klienten i det personliga coachande samtalet med tekniker för stresshantering, verktyg för att hantera ångest, mindfulnessövningar, meditationer och modeller för andlig och personlig utveckling. Vi tittar på 2500 år gamla meditationstekniker som syftar till att återknyta kontakten med kroppen och lära känna dess signaler. Du kommer även att kunna förklara de fysiska och psykiska reaktioner patenten får i samband med utmattning och du kommer att kunna leda patienten ut ur det virrvarr av tankar som följer med diagnosen. Detta kommer du att kunna göra både genom individuella samtal och i grupper.

Utbildningen har en bred bas i litteraturen och historien och knyter samman modern forskning i mindfulness och stresshantering med 2500 år gamla meditationstekniker. Den innehåller teori från andliga profiler som t.ex. Dalai Lama, Eckhart Tolle, Wayne Dyer och James Twyman och detta vävs samman med forskning från kvantfysiken och grundaren av Mindfulness Based Stress Reduction, Jon Kabat-zinn. Den andliga litteraturen hjälper oss att skifta perspektiv på tillvaron och finna en djupare mening. Där finner vi även tekniker för att skifta fokus från det intensiva tankearbetet till ett liv med hjärta och själ som vägvisare.

Utbildningen startar med de tre modulerna som ingår i Återhämtningsprogrammet. Detta har du nytta av om du själv varit med om en utmattning. Om du inte varit utmattad är det ändå bra att få uppleva en liknande resa som dina klienter kommer att få uppleva en dag. Om du går hela utbildningen i en följd är du färdig Återhämtningsterapeut efter ca 1,5 år.   

Soulful Living är godkänd medlemsskola i SFKM, Skandinaviska förbundet komplementärmedicin. Det betyder att Soulful Livings utbildning till Diplomerad Återhämtningsterapeut är en godkänd yrkesutbildning och under tiden du studerar hos oss ingår ett elevmedlemskap i förbundet där du bland annat får gratis ansvars och behandlingsskadeförsäkring. Efter avklarad examen har du möjlighet att göra ett certifieringsprov via SFKM och med det få titeln kvalitetssäkrad terapeut.