Distansutbildning till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut

Vill du hjälpa människor att återhämta sig efter en utmattning med hjälp av mindfulness, stresshantering, meditation och personlig utveckling?

OBSERVERA! Utbildningen är under ombyggnad. Sista klassen med denna struktur kommer att starta 7/3 2022. Vi kommer därefter att erbjuda samma fantastiska inre resa, med samma verktyg, fast med flexibla utbildningsstarter, större frihet att påverka din studietakt och så småningom även en större möjlighet utforma din egen kunskapsbas och fortbildning. Mer info kommer här, på sociala medier och i nyhetsbrev inom kort! Anmäl ditt intresse redan nu på vår anmälningssida så meddelar vi när anmälan är öppen och sidan här är uppdaterad med vårt nya spännande koncept! Vi räknar med att ha vårt nya koncept aktivt 20:e april 2022.

Utbilda dig till Diplomerad Soulful Living Holistic Återhämtningsterapeut!

Utmattning har blivit en av våra stora folksjukdomar. En stor del utav de som fått diagnosen får inte den hjälp de skulle behöva för att läka och bli en del av samhället igen. Frågorna, ensamheten och rädslan kan bli överväldigande och den kan lätt sänka individen djupare i sjukdomen. Jag vet, jag har själv gått igenom en svår utmattning och tagit mig upp till ett mycket rikare liv med hjälp av de verktyg som du får ta del av i denna utbildning.

Under utbildningens gång får du ta del av metoder och verktyg som används vid personlig utveckling, andlig utveckling och återhämtning. Detta ger dig en gedigen grund till att kunna hjälpa andra terapeutiskt samtidigt som du själv utvecklas och får ta del av återhämtningsterapins grundfilosofi som kan hjälpa dig mot ett liv i lugn och harmoni.

Utbildningen är holistisk, vilket innebär att den ser till hela människan, det vill säga både kropp, själ och sinne. Den är både bred och djup och innehållet speglar den röda tråd som finns mellan mindfulness, stresshantering, meditation, personlig och andlig utveckling. Inom personlig utveckling tittar vi bland annat på projektioner, speglingar, självkänsla, självförtroende, egot, illusioner, sinnet och olika modeller för ökad självkännedom. Syftet är att låta utbildningen spegla den helhet som dessa och massor av andra tekniker utgör sammantaget. Alla dessa tekniker för att fina ett inre lugn syftar nämligen i sin grund till samma sak; att stilla sinnet, stärka självkänslan, finna harmoni i livet och att aktivera vårt vilo- och återhämtningsystem så att kropp och sinne får utrymme att läka.

Utbildningen har utformats för att kunna erbjuda en gedigen grund där den färdiga Återhämtningsterapeuten kan möta enskilda klienter och grupper med en bred kompetens inom återhämtning och med kunskaper och övningar från flera olika läror.

Du kommer bland annat att kunna möta klienten i det personliga coachande samtalet med tekniker för stresshantering, verktyg för att hantera ångest, mindfulness, meditationer och modeller för andlig och personlig utveckling. Vi lär oss 2500 år gamla meditationstekniker som syftar till att återknyta kontakten med kroppen och lära känna dess signaler. Kroppens signaler förmedlar till oss när vi behöver återhämtning. Du kommer även att kunna förklara de fysiska och psykiska reaktioner klienten får i samband med utmattning och du kommer att kunna leda klienten ut ur det virrvarr av tankar som följer med diagnosen. Detta kommer du att kunna göra både genom individuella coachande samtal och i grupper.

Utbildningen har en bred bas i litteraturen och historien och knyter samman modern forskning i mindfulness och stresshantering med 2500 år gamla meditationstekniker. Den innehåller teori från andliga profiler som t.ex. Dalai Lama, Eckhart Tolle, Wayne Dyer och James Twyman och detta vävs samman med forskning från kvantfysiken och grundaren av Mindfulness Based Stress Reduction, Jon Kabat-zinn. Den andliga litteraturen hjälper oss att skifta perspektiv på tillvaron och finna en djupare mening. Där finner vi även tekniker för att skifta fokus från det intensiva tankearbetet till ett liv med hjärta och själ som vägvisare.

Utbildningen startar med de tre modulerna som ingår i Återhämtningsprogrammet. Detta har du nytta av om du själv varit med om en utmattning och själv behöver återhämtning. Om du inte varit utmattad är det ändå bra att få uppleva en liknande resa som dina klienter kommer att få uppleva en dag. Vi behöver leva som vi lär om vi ska bli bra terapeuter. Om du går hela utbildningen i en följd är du färdig Återhämtningsterapeut efter ca 1,5 år.   

Soulful Living är godkänd medlemsskola i Svenska Friskvårdsförbundet. Det betyder att Soulful Livings utbildning till Diplomerad Återhämtningsterapeut är en godkänd yrkesutbildning och under tiden du studerar hos oss ingår ett elevmedlemskap i förbundet där du bland annat får gratis ansvars och behandlingsskadeförsäkring. Efter avklarad examen har du möjlighet att göra ett certifieringsprov via Svenska Friskvårdsförbundet och med det få titeln kvalitetssäkrad terapeut.