Återhämtningsprogram på distans

En återhämtningsprocess är en process på många plan där stöd och hjälp från omgivningen är en viktig del. När vi är utmattade, deprimerade eller känner oss brutna på annat sätt kan det ibland kännas svårt att ge sig ut och söka efter detta stöd. Därför har vi nu utformat ett onlineprogram som du kan delta i hemifrån i din egen takt.

Programmet riktar sig främst till dig som har en utmattningsproblematik, men det är precis lika aktuellt om du har sorg, mår dåligt, eller har gått igenom något annat trauma i ditt liv. Programmet ger dig verktyg för att stilla tankarna som snurrar bland annat med hjälp av vägledda meditationer, mindfulness, personlig utveckling, andlig utveckling, stresshantering, intuitionsövningar och kost för läkning. Du får även verktyg som hjälper dig att komma vidare i just din situation.

Lektionerna är utformade så att de innehåller de ämnen och verktyg som har gjort störst nytta för tillfrisknandet i det arbete Marie har gjort med utmattade människor under de senaste åtta åren. Programmets karaktär bygger på olika tekniker för att stilla tankearbetet, tekniker för att leva ett liv i full potential ur ett medvetenhet andligt perspektiv där vi följer hjärtat och själen istället för samhällets dogmer och förväntningar. I programmet gör vi en resa i personlig och andlig utveckling som hjälper dig att se dina egna mönster. Vi lär oss hur vi kan se våra liv ur ett nytt perspektiv genom att träda ur våra gamla mönster och istället anamma en livsstil som bygger på frihet, lugn och möjligheter. 

Du kan välja om du endast vill gå detta programmet i 30 veckor eller om du vill fortsätta på utbildningen till Diplomerad Återhämtningsterapeut som består av ytterligare 50 veckors påbyggnad. Mer om utbildningen till Diplomerad Återhämtningsterapeut.  Du kommer att få inloggning till en utbildningsplattform och där får du tillgång till en ny lektion varje vecka. Du kan se lektionerna om och om igen och i vilken takt du vill. Lektionerna är mellan 20 minuter och 1 timme långa. De är utformade så att det inte blir för mycket information i varje lektion för att även du som har problem med att hämta in information ska orka ta del av innehållet. Det finns dessutom möjlighet att diskutera lektionerna i utbildningsplattformen samt att ställa frågor.

Varannan vecka har vi videokonferens via Zoom som varar ca en timme. Mötena syftar till att lyfta varandra, möta andra i samma situation, ställa frågor och att dela med sig kring sina tankar och upplevelser kring lektionerna. När vi ses online kan du själv välja om du vill ringa in via din telefon eller om du vill synas i bild i videokonferensen. Mötena är inte obligatoriska om du inte tänker utbilda dig till Diplomerad Återhämtningsterapeut, du väljer alltså själv om du vill vara med på dessa eller inte. Om du funderar på att fortsätta på utbildningen till Diplomerad Återhämtningsterapeut så behöver du minst 80% närvaro på videokonferenserna. Du kan alltid se de inspelade konferenserna i efterhand om du missar något tillfälle och om du har svårt att vara med på ordinarie mötestider kan du vara med på möten med andra klasser istället.

Vill du ha personligt stöd under programmet har du möjlighet att få enskild coaching utav våra elever som är i slutet av sin utbildning till Diplomerade Återhämtningsterapeuter.

Programmet har en bred bas i litteraturen och historien och knyter samman modern forskning i mindfulness och stresshantering med 2500 år gamla meditationstekniker. Det innehåller teori från andliga profiler som t.ex Dalai Lama, Eckhart Tolle, Wayne Dyer och James Twyman och detta vävs samman med forskning inom kvantfysiken och grundaren av Mindfulness Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn. Den andliga litteraturen hjälper oss att skifta perspektiv på tillvaron och finna en djupare mening. Där finner vi även tekniker för att skifta fokus från det intensiva tankearbetet till ett liv med hjärta och själ som vägvisare.

När du har deltagit i samtliga tre moduler blir du direktkvalificerad till att gå vårt onlineprogram där du utbildar dig till Diplomerad Återhämtningsterapeut. Dessa tre moduler ingår i programmet och genom att ha tagit del av dessa tre moduler och deltagit i videokonferenserna har du redan gått de första 30 lektionerna på utbildningen till Diplomerad Återhämtningsterapeut.