SLH Återhämtningsprogram – 40 veckor online

Återhämtning är en process på många plan där stöd och hjälp från omgivningen är en viktig del. När vi är utmattade, deprimerade eller känner oss brutna på annat sätt kan det ibland kännas svårt att ge sig ut och söka efter detta stöd. Därför har vi utformat ett Återhämtningsprogram online som du kan delta i hemifrån i din egen takt. Vi som leder detta program har egen erfarenhet av utmattning, återhämtning och många års erfarenhet av att hjälpa andra, både online och genom kurser på plats.

Nästa start 28 augusti & 6 november 2024

Vem riktar programmet sig till?

Programmet riktar sig främst till dig som är på väg ur en utmattning, eller annan stressrelaterad ohälsa, som behöver stöd i din återhämtning. Men det är precis lika aktuellt om du befinner dig i en annan situation där du upplever att du tappat fotfästet i tillvaron. Programmet ger dig bland annat verktyg för att stilla tankarna, förstå din kropp och vad återhämtning innebär. Detta gör vi bland annat med hjälp av mindfulness, meditationer, personlig och andlig utveckling och stresshantering. I programmet ingår en hel kurs i mindfulness och du får även lära dig kärnan i Återhämtningsterapins centrala 6 gyllene steg mot återhämtning. Vi förser dig helt enkelt med massor av verktyg och kunskap, och du gör jobbet med att plocka in det du lär dig i ditt liv och din vardag.

Vad innehåller programmet?

Lektionernas innehåll är baserade på den kunskap och de erfarenheter vi har samlat i vårt arbete med utmattade och stressade människor under de senaste tio åren. Vi har identifierat kärnan i det som som viktigast för vår återhämtning i vårt moderna sätt att leva. Vår livsstil, samhällets kollektiva värderingar och höga krav är bidragande faktorer till samhällets utbredda problematik med stressrelaterad ohälsa. Vi kan inte ändra detta, men vi kan lära ut hur man kan förhålla sig till nutiden och välja det liv som passar de egna behoven med syfte att skapa ett inre lugn.

Programmets karaktär bygger på olika tekniker för att stilla tankearbetet. Du lär dig tekniker för att leva ett liv i vår fulla potential ur ett medvetet andligt perspektiv. I processen har vi hjärtat och själen som vägvisare. I programmet gör vi en resa i vårt inre för att identifiera våra mönster och ge oss nya perspektiv på livet. På resan får du en hel verktygsväska med kunskap om hur du kan finna ett inre lugn. Vi lär oss hur vi kan se våra liv ur ett nytt perspektiv och anamma en livsstil som bygger på frihet, lugn och nya möjligheter. 

Litteratur

Programmet har en bred bas i litteraturen och historien. Det är utformat för att knyta samman modern forskning i mindfulness och stresshantering med 2500 år gamla meditationstekniker. Vi lyfter fram teori från andliga profiler som t.ex Dalai Lama, Eckhart Tolle, Wayne Dyer och James Twyman. Dessa teorier vävs samman med forskning inom kvantfysiken och grundaren av Mindfulness Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn. Det andliga perspektivet hjälper oss att skifta perspektiv på tillvaron och finna en djupare mening. Det vetenskapliga perspektivet ger oss möjlighet att intellektuellt förstå vägen vi vandrar. I sin essens handlar programmet om att skifta fokus från ett intensivt, energikrävande, tankearbete till ett liv med hjärta och själ som vägvisare till ett inre lugn.

Hur kan jag planera min tid?

Efter avslutat program, med godkända inlämningsuppgifter, går det bra att fortsätta på utbildningen till Diplomerad Återhämtningsterapeut. Då lägger du till ytterligare 40 veckors påbyggnad på programmet och leder till en ny yrkestitel.

Du får räkna med att lägga ner ca 4-6 timmar per vecka om du gör programmet i normaltakt. Utöver dessa timmar får du övningar som ska utföras i vardagen. Vill du göra programmet i något långsammare takt så kan du dra ut på det till dubbla tiden, dvs 80 veckor.

  • Som stöd i ditt program kan du anmäla dig till föreläsningar, via Zoom. Då kommer du att möta någon av oss 4 lärare som undervisar på programmet. På föreläsningarna har du också möjlighet att ställa frågor. Ditt deltagande är inte obligatoriskt, du behöver bara anmäla ditt deltagande.
  • Du kan också delta i fokusgrupper, där du tillsammans med några andra studerande kan dyka djupare i vissa ämnen. Vi tillhandahåller ämnen och extramaterial som ni kan utgå från i fokusgruppen. Studerande formar själv grupper om minst 3 personer där ni tillsammans kan diskutera och dyka djupare i ämnet ni väljer. Ditt deltagande i fokusgrupper är frivilligt.
  • I vår community kan du diskutera innehållet i lektionerna med andra studerande och där kan du även ställa frågor till oss.
  • Du kan nå ansvarig lärare för din modul via mail, och ansvarig lärare kommer också att ge dig feedback på dina inlämningsuppgifter.
  • Som en extratjänst erbjuder vi också enskilda samtal till förmånligt pris med några av våra lärare eller en fristående färdig Dipl. SLH Återhämtningsterapeut.

Kan jag fortsätta mina studier efter programmet?

När du har deltagit i hela återhämtningsprogrammet (40 veckor), och blivit godkänd på dina inlämningsuppgifter blir du direktkvalificerad att fortsätta på vår utbildning till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut. Det krävs att du slutför programmet inom 80 veckor för att du ska bli godkänd att fortsätta på utbildningen. Du har totalt tre år på dig att slutföra programmet och terapeututbildningen.

Du kommer också att ha möjlighet att köpa till enstaka moduler med fördjupningar. Dessa moduler handlar till exempel om antiinflammatorisk kost, träning eller kroppen och hjärnan. Du kan också bygga på med ytterligare kunskaper om kroppen och därefter gå vår påbyggnadsutbildning till lärare i SLH Återhämtningsyoga.

Utbildningen är verifierad och godkänd av Svenska friskvårdsförbundet och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Se vår film om Soulful Living, Återhämtningsterapin och vad några av våra färdigutbildade terapeuter tycker om utbildningen.