Vad är stress?

Stress är det vi kallar ”kamp- och flyktsystemet” som går igång för att hjälpa oss igenom situationer som är utöver det vanliga. Förr i tiden kunde det vara när vi behövde slåss mot en fiende, ett vilt djur eller springa ifrån en omedelbar fara. Nu är stress mer förknippat med att ha mycket att göra. Att ha mycket att göra kan innebära en situation utöver det vanliga, kroppen känner att du måste ”klara av” något som är mer än vad du egentligen kan och orkar. Kroppens kamp- och flyktsystem går då igång för att hjälpa dig igenom denna extra krävande situation. Vi får även ett stresspåslag om vi tex ska hålla en föreläsning, göra ett prov, är försenade till ett möte eller om vi ska hoppa fallskärm.

Det vi kallar stressrespons är att hjärnan signalerar till kroppen att höja sin normala kapacitet. Vi får en ökad andhämtning för att få mer syre i blodet som skickas till musklerna som förbereds för att arbeta hårdare. Hjärtat arbetar hårdare för att kunna pumpa runt blodet fortare så att varje cell kan förses med extra syre och extra energi som frigörs i kroppen. När kroppen får denna ökade kapacitet blir det på bekostnad av andra funktioner i kroppen. Till exempel så prioriteras då matsmältningen och sömnen ned och vår förmåga att reproducera oss. Vi får en ökad skärpa av kortsiktig stress men vår förmåga att ta rationella beslut blir nedsatt.

Stress är alltså en funktion i kroppen som i grunden är något bra för oss, den hjälper oss ur situationer då vi behöver lite extra kraft. Stress blir dåligt för oss först när den är långvarig. Kroppen orkar nämligen inte vara i detta läge så länge, efter en tid blir stressen istället något som tär på vår kropp.