Vad är utmattning?

Utmattning är en signal från din kropp att det är dags att vila. Det är kroppen som berättar för dig att det räcker nu, att resurserna är slut och att systemet inte längre kan drivas på samma sätt längre. Utmattning är ett tillstånd som uppstår när vi varit under långvarig stress. Den kortvariga stressen är något som är till hjälp för oss, det kan rädda oss ur en krävande tillfällig situation eller skapa bättre förutsättningar för oss att tex hålla en föreläsning. Kortvarig stress jobbar för oss.

Långvarig stress är när vi gått med en konstant stressreaktion under en längre tid. Till exempel kan långvarig stress komma från traumatiska minnen, dysfunktionell barndom, mobbing i skolan, medberoende, dålig självkänsla eller en ohållbar livssituation. Det vi upplever som utlösande faktorer kan vara tex en tuff arbetssituation, krävande omgivning eller saker som påminner om ett underliggande trauma.

Utmattning är ett tillstånd då vi befunnit oss i stress så länge att kroppen inte längre orkar. Våra organ som tex hjärna, hjärta och tarm har kommit ur balans efter alltför lång påfrestning. Många blir även deprimerade i samband med utmattning, det är en del i kroppens försvar. Om vi varit glada hade vi kanske inte stannat upp.

Kortisol produceras i stora mängder under stress, genom binjurarna, och har bland annat till uppgift att göra oss pigga och alerta samt att hämma inflammation. När vi producerar mycket kortisol under lång tid så mår inte hjärnan bra av det, vårt oroscentrum i hjärnan blir överaktivt av kortisolet och binjurarna blir trötta. Trötta binjurar ger för lite kortisol vilket i sin tur gör oss trötta och vi drar på oss inflammationer i tarm och i överspända muskler. Inflammationer i tarmen gör att vi inte kan ta upp den näring vi behöver.

Så för att läka behöver hjärnan återhämta sig från allt kortisol den utsatts för, det tar lite tid, men det går i de allra flesta fall. Tarmen behöver läka med hjälp av en god antiinflammatorisk kost.

Vi behöver vila och hitta ett nytt sätt att leva för att inte fortsätta i våra samma stressfyllda mönster. Viktigast av allt är att vi förstår varför vi pressade oss själva att vara i stress under så pass lång tid så att vi inte gör om samma fel igen.

Orsaken på djupet är sällan ett arbete, arbetet är oftast en utlösande faktor. Om du tror att det var ditt arbete som var orsaken på djupet så ställ dig då frågan: ”Varför valde du att kämpa så länge så att du själv blev sjuk?”