Hur kan jag hantera stress?

Att hantera stress handlar om många olika saker. Först och främst behöver jag lära mig att förstå vad jag upplever som stress. Det är nämligen väldigt olika. En del människor blir inte alls stressade av att ha mycket att göra eller av att prata inför en grupp människor. Vissa blir mycket stressade av samma sak. Vi behöver alltså förstå och betrakta oss själva för att kunna känna igen vår egen stressrespons.

När vi sedan är bekanta med vår egen stress reaktion och vi förstår när den uppstår så kan vi börja fundera över hur vi kan hantera dessa situationer annorlunda så vi inte behöver gå in i stress. Kanske kan det vara att säga nej oftare, att inte svara på mail direkt när de kommer utan att ha avsatt mailtid i kalendern. Det kan också vara att begränsa tiden med mobilen som faktiskt är väldigt krävande för hjärnan vilket tär på vår kapacitet. Vi behöver inte vara nåbara alltid och när vi sätter gränser och förvaltar vår tid så tar vi hand om oss själva.

Vi kan även använda oss av andningsövningar, meditation och andra mindfulnesstekniker för att finna ett inre lugn och därmed öka vår inre medvetenhet. På så vis blir vi mer observanta kring vad som händer med oss och vi har lättare för att upptäcka, avvärja eller möta en stressfull situation på ett annat sätt.

För att hantera stress på ett bra sätt är det också viktigt att ha en god självkänsla och självmedkänsla. Det är när vi tar hand om oss själva, älskar oss själva och ser vår egen betydelse som vi också kan sätta sunda gränser och prioritera vårt eget mående över andras förväntningar. I de allra flesta fall tycker din omgivning att det är bra att du tar hand om dig själv och sätter gränser, om de inte tycker att det är bra så kanske du borde omge dig med andra människor.

En balans i livet genom regelbunden återhämtning är också något vi behöver för att orka med stress i vår vardag. Vi behöver ladda våra batterier helt enkelt, det är inte konstigare än så. Det är en myt att vi orkar hur mycket som helst bara det är roligt, vi måste ladda våra batterier genom återhämtning hur roligt vi än har.

Att hantera stress är att välja att ta hand om sig själv!

När vi inte tar hand om oss själva blir vi ledsna och stressade.