Diplomerad lärare i SLH Återhämtningsyoga

Vill du använda yoga som ett verktyg i återhämtning och kunna erbjuda kurser och klasser i Återhämtningsyoga? Utbilda dig till yogalärare i Soulful Living Holistic Återhämtningsyoga!

Holistisk återhämtning sker på många olika plan inom dig. Du behöver arbeta med både kropp, själ och sinne för att återhämta alla delar av dig själv. Rörelsen är en del i helheten och här erbjuder vi dig möjligheten att kunna arbeta mer aktivt med återhämtande rörelser. SLH Återhämtningsyoga är en yogaform som syftar till att bygga upp kroppen och musklerna efter utmattning, därför är det en aktiv yogaform som utövas i rörelse. Yogaformen är framtagen av vår fantastiska yogalärare Katharina som har många års erfarenhet av flera olika former av yoga, stresshantering, mindfulness och rörelse.

Start 8 november 2023 & 14 februari 2024

Om du vill läsa broschyren om utbildningen Dipl. lärare i SLH Återhämtningsyoga online kan du göra det här – alternativt ladda ner den.

Om vår unika yogaform

Med djup förståelse för människan i utmattning och depression, byggd på de tre hörnstenarna kropp, sinne och själ är den här yogautbildningen unik i sitt slag. Med lugn och anpassad yoga främjar vi återhämtning och återupprättar kontakt med vår kropp. Du får lära dig mjuka och enkla rörelser som är speciellt utvalda för deltagare som har stressrelaterad värk, spända muskler eller annan fysisk problematik som är kopplad till stressrelaterad ohälsa. Vi går igenom kroppens fysiologi, muskler, fascia och hur vi kan stimulera återhämtning på olika plan i koppen och våra organ. Vi tittar också på vad som är värdefullt att ha kännedom om för ett säkert och hållbart utövande av yoga ur ett fysiskt perspektiv.

En del i återhämtningen efter utmattning och stressrelaterad ohälsa är att kroppen och musklerna behöver byggas upp och stagnationen i kroppen behöver brytas. Därför är återhämtningsyoga en aktiv yogaform som bygger på rörelse och träning av muskler.

Andningen och andningsfysiologi är en viktig del inom yogan och den hjälper oss också att vara i medveten närvaro. En medvetenhet kring andningen har effekt på hela kroppen och inom yogan är just andningen ett ankare som minskar stress, syresätter muskler och skapar medvetenhet. 

 Några av yogans många positiva effekter:

  • Ökad ledrörlighet
  • Andningstekniker som främjar lugn och ro
  • Ökad mental och fysisk hälsa
  • Förbättrar sömnen
  • Stärker immunförsvaret
  • Främjar koncentrationen
  • Har positiv effekt på minnet
  • Minskade stressymptom som tex ångest och depression
  • Positiva resultat på bland annat högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar

Diplomering i SLH Återhämtningsyoga måste tas ut senast 3 år efter att man påbörjat utbildningen. Utbildningen sker helt online, live, via Zoom och vår utbildningsplattform plus hemarbete och diplomering.

En gång om året har vi fördjupningsträffar på ett retreat där vi kan vidareutveckla våra kunskaper inom yogans magiska värld.

SOULFUL LIVING HOLISTIC – DIPLOMERAD LÄRARE INOM ÅTERHÄMTNINGSYOGA

Förbund

Soulful Living är godkänd medlemsskola i Svenska Friskvårdsförbundet. Det betyder att Soulful Livings utbildning till Diplomerad lärare i SLH Återhämtningsyoga är en godkänd yrkesutbildning. Under tiden du studerar hos oss ingår ett elevmedlemskap i förbundet där du bland annat får gratis ansvars och behandlingsskadeförsäkring. Detta gäller under ett år, som du aktiverar när du har gått en tredjedel av utbildningen. Efter avklarad examen har du möjlighet att göra ett certifieringsprov via Svenska Friskvårdsförbundet och få titeln kvalitetssäkrad terapeut.