Diplomerad lärare i SLH Återhämtningsyoga

Vill du använda Yoga som ett verktyg för dina klienter och kunna erbjuda kurser och klasser i Återhämtningsyoga? Detta är en påbyggnadsutbildning som du kan gå om du läst minst de 5 första modulerna på utbildningen till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut eller gått utbildningen till SLH Återhämtningscoach och läst in en modul om kroppen.

Utbilda dig till yogalärare i Soulful Living Holistic Återhämtningsyoga!

Holistisk återhämtning sker på många olika plan inom oss. Vi behöver arbeta med både kropp själ och sinne för att återhämta alla delar av oss själva. Rörelsen är en del i helheten och en Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut har redan en praktisk förståelse för hur viktig rörelsen är för vårt mående, här erbjuder vi dig möjligheten att kunna arbeta mer aktivt med återhämtade rörelser som komplement till arbetet vi gör med själ och sinne.

SLH Återhämtningsyoga är en helt ny yogaform som är framtagen av vår fantastiska yogalärare Katharina Tufvesson som har många års erfarenhet av yoga, stresshantering, mindfulness och rörelse. Denna unika vidareutbildning riktar sig till dig som är under utbildning eller är färdig Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut och till dig som gått utbildningen till SLH Återhämtningscoach samt läst till en separat modul om kroppen. En grundutbildning inom yoga innehåller mycket av det som utbildningen till SLH Återhämtningsterapeut och SLH Återhämtningscoach innehåller, därför är detta en vidareutbildning som bygger på det du redan lärt dig.

Med lugn och anpassad yoga främjar vi återhämtning och återupprättar kontakt med vår kropp. Du får lära dig mjuka och enkla rörelser som är speciellt utvalda för deltagare som har stressrelaterad värk, spända muskler eller annan fysisk problematik som är kopplad till stressrelaterad ohälsa. Vi går igenom kroppens fysiologi, muskler, fascia och hur vi kan stimulera återhämtning på olika plan i koppen och våra organ. Vi tittar också på vad som är värdefullt att ha kännedom om för ett säkert och hållbart utövande av yoga ur ett fysiskt perspektiv.

Andningen och andningsfysiologi är en viktig del inom yogan och den hjälper oss också att vara i medveten närvaro. En medvetenhet kring andningen har effekt på hela kroppen och inom yogan är just andningen ett ankare som minskar stress, syresätter muskler och skapar medvetenhet. 

 Yogan har många positiva effekter, här är några exempel:

  • Ökad ledrörlighet.
  • Andningstekniker som främjar lugn och ro.
  • Ökad mental och fysisk hälsa.
  • Förbättrar sömnen.
  • Stärker immunförsvaret.
  • Främjar koncentrationen.
  • Har positiv effekt på minnet.
  • Minskade stressymptom som tex ångest och depression.
  • Positiva resultat på bland annat högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vidareutbildningen till yogalärare i SLH Återhämtningsyoga sträcker sig över 6 månader och kan påbörjas tidigast efter modul 5 på utbildningen till Återhämtningsterapeut eller när du är färdig Återhämtningscoach + en modul om kroppen. Du kan diplomeras till yogalärare i SLH Återhämtningsyoga först när du tagit din examen till Återhämtningsterapeut eller Återhämtningscoach + separat modul om kroppen. Diplomering i SLH Återhämtningsyoga måste tas ut senast 1 år efter start. Utbildningen sker helt online via Zoom och vår utbildningsplattform plus hemarbete och diplomering.