Utmattning är en livskris –

men också starten på något nytt!

Mycket utav det man trodde att man visste kastas omkull när man blir utmattad och livets förutsättningar blir annorlunda än de var tidigare. Hjärnan arbetar på högfart för att försöka komma på en lösning på problemet vilket bara gör oss ännu mer utmattade. De symptom man kan uppleva som tex trötthet, förvirring, glömska eller smärtor i kroppen kan inte mätas i något blodprov och många av oss känner oss ifrågasatta.

Ofta är vi som blir utmattade högpresterande, drivna och med massor av projekt och livslust. Helt plötsligt blir vi beordrade vila och våra prestationer har inte längre ett forum att uttrycka sig igenom. Många av oss är även högkänsliga och kanske saknar vi kunskap och verktyg för att hantera detta i vardagen.

Vårt samhälle har snurrat så fort de senaste 30 åren. Vi har gått från att bara vara nåbara när vi är hemma eller på jobb till ett konstant informationsflöde omkring oss. Vi tar ställning till saker i varje inlägg på Facebook eller varje tv-program och det har blivit okej att kommentera varandras utseende på sociala medier på daglig basis. Detta är en extremt stor omställning för organismen och historiskt sett har vi aldrig tidigare sett någon motsvarighet. Vi pressar våra sinnen och vårt medvetande till max när vi utsätter oss för konstanta informationsflöden, beslut, tyckande, tänkande och andra intellektuella utmaningar. Precis som kroppen behöver tid att återhämta sig när vi tränat, behöver sinnet tid för återhämtning.

Vi människor är uppbyggda med en kropp och en själ(medvetandet). Vi är alla medvetna om att vi behöver ta hand om våra kroppar genom att till exempel träna och äta en bra kost. Även om kostråden kan variera så förstår vi alla att detta är viktigt för att kroppen ska må bra och för att vi ska undvika smärta och sjukdom. Men vad gör vi för att ta hand om själen?

Människan har en fantastisk förmåga att samla kraft och arbeta hårt i tuffa och krävande situationer. Detta har vi haft nytta av sedan urminnes tider när vi kunde hamna i situationer där vi var tvungna att springa ifrån ett vilt djur eller liknande. Numera hamnar vi ofta i situationer där vi känner oss extremt pressade. Det kan vara ett ansvarsfyllt jobb eller höga förväntningar eller krav. Systemet som förr användes till att springa ifrån vilda djur reagerar nu på helt andra situationer som speglar vår nuvarande livsstil. Det kan vara svårt att vila bort detta mer eller mindre konstanta stresspåslag. Men kroppen är så finurligt byggd att den har ett stressystem och ett vilosystem. Vilosystemet balanserar upp stressystemet och hjälper till vid återhämtning.

För att återhämta oss behöver vi alltså bland annat aktivera vårt vilosystem som är ett system som balanserar vårt stressystem. Vi behöver även ge själen och sinnet avlastning och utrymme för återhämtning. Det finns flera olika tekniker för att aktivera vilosystemet och dessa kan vi använda som en naturlig del i våra liv, precis som vi gör när vi väljer kost eller tränar vår fysiska kropp. Dessa tekniker frisätter olika ämnen i kroppen som främjar läkning, det hjälper hjärnan att stilla det pågående tankearbetet och det ger ett inre lugn på flera plan. Teknikerna hittar du inom mindfulness, meditation, stresshantering, andlig och personlig utveckling.

Att lära sig dessa tekniker och därigenom lära sig att ta hand alla delar av oss själva gör att vi kan utveckla en balans i livet mellan stressfyllda perioder, vardagliga händelser och perioder av vila och återhämtning. För att kunna ta ansvar för hela vårt mående är det också av stor vikt att vi lär känna den själsliga delen av oss själva och lär oss att sätta gränser mot omvärlden.

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer!