Alla hjärtans dag

Det är lätt att vara kärleksfull mot dem som står oss nära, men det kan vara svårare att vara det mot sig själv. Vi behöver lära oss hur vi själv kan ta hand om våra känslor av obehag och bli mer kärleksfulla mot oss själva, i alla lägen. Att möta sig själv med självmedkänsla är att kunna se och bemöta sig själv med kärlek, omtanke, vänlighet och förståelse även när det känns svårt. Det krävs mod att stanna upp och lyssna inåt, men genom att göra det och möta det med värme så tillåter vi oss att vara i det som är och se det med kärlekens ögon.

När vi inte kan vara självmedkännande så tar vår inre kritiker över och får oss att tro att vi inte duger, att vi måste förändra oss för att passa in och kunna bli accepterade och älskade. Vi reagerar på vår inre kritiker med samma stress och negativa inverkan som om det vore ett verkligt hot utifrån. Om vi istället lär oss att vara vår egen bästa vän, i alla lägen i livet, så behandlar vi oss själva med kärlek och respekt. Vi behöver lugna oss själva och säga att vi gör så gott vi kan och hitta den varma, stödjande rösten inom oss istället för den kritiska. Det som hjälper oss att bli av med den självkritiska rösten är självmedkänsla. Det betyder inte att vi ”ömkar” med oss själva utan det handlar om att vi ser och accepterar att vi har det svårt just nu och att vi sedan är kärleksfulla mot oss själva.

Om vi ser och möter oss själva med kärlekens ögon, blir det lättare att handskas med det som är jobbigt och vi kommer snabbare ur det. När det går oss emot och vi kanske anser att vi gjort något fel, att vi inte har varit bra eller starka nog, då behöver vi påminna oss själva att vara extra snäll och kärleksfull.

Det bästa vi kan göra för att öka vår självmedkänsla är att se på sig själv med kärlek och respekt och vara vår egna bästa vän, i alla lägen. Genom att vara snällare mot oss själva så visar vi även andra hur de kan bemöta sig själva med mer kärlek och respekt. Vi blir goda förebilder för våra barn och visar dem hur de kan ta hand om sig själva och inte bli självkritiska.

Tillåt dig att känna kärleken till dig själv och var din egen bästa vän.

Namasté