Andlighet

För oss på Soulful Living är andlighet något mycket individuellt och något där vi alla behöver respektera varandras unika upplevelse och sanning. 

I grunden står andlighet för din frihet att se livet, döden, universum och människans/själens plats i denna vackra helhet på ett sätt som känns rätt för dig i ditt hjärta. Denna frihet inkluderar en livssyn där hjärtat/själen/intuitionen bejakas i någon form. Andlighet innefattar också ett inre växande och medvetna val kring den egna livsvägen. 

Andlighet handlar om din frihet och rättighet att leva i enlighet med din egen inre övertygelse och sanning. Det står också för respekten för varandra, att vi respekterar varandras livssyn och sanning. Att ”inte döma” är en central princip inom andligheten. 

Ett andligt sökande beskriver vägen du vandrar för att finna din egen unika sanning och din egen inneboende insikt och klokskap kring livets små, stora, viktiga och svåra frågor.

För att utveckla din andlighet behöver du kunskap. Samtidigt är det viktigt att inte tro på allt du läser. I alla branscher finns det människor som inte är seriösa. Så välj platser att söka kunskap som känns rätt för dig. Ifrågasätt, tänk själv och bilda dig din egen sanning utifrån det du lär och känner. Ta inte bara någon annans sanning och gör den till din, då missar du poängen med andlighet.

Andlighet har i sin grund ingen koppling till fysiska ägodelar som tex kristaller, buddhafigurer eller harembyxor. Men om du vill använda dig av någon symbolisk sak för att närma dig din andlighet så är det fritt att göra så. Ingen som har en andlig livssyn dömer din unika väg inom andligheten. 

Andlighet – ande – själ – själv – självkänsla. Att finna din andlighet hänger samman med att bygga självkänsla. Andligheten innebär att du finner dina egna svar på livets stora frågor och i den processen lär du också känna dig själv. Du ser inåt och växer genom insikt, kunskap och medvetenhet. Ju mer du känner dig själv, dina behov, din unika tro och livssyn, desto bättre självkänsla får du. Självkänsla = känsla för självet. 

En stor del av en återhämtningsprocess efter utmattning handlar om att du lär känna dig själv, att bygga självkänsla och att lära känna ditt eget värde. Processen innebär också att du lär sig att göra val i självmedkänsla, att du tar ansvar för att din hälsa och att du medvetet väljer hur du vill leva ditt liv. För att kunna göra allt detta behöver se in i dig själv och lära känna ditt inre kärleksfulla djup, det är där din inre röst bor som leder dig i rätt riktning. Därför är andlighet en viktig del i återhämtningsprocessen.

Andlighet ger människor styrka när livet utmanar på olika sätt, det hjälper människor att finna mening i det som annars kan ses som meningslöst. Det hjälper människor att finna gemenskap, tröst, omtanke och förståelse för ett liv som ibland kan kännas svårt. Det är ingen slump att andligheten växer på vår jord när hot om krig och sjukdomar växer. Vi människor behöver en motpool av värme, kärlek och förståelse när det mörka breder ut sig. Vi behöver varandra. Det är en överlevnadsmekanism som hjälper oss att förstå och som bär oss igenom kriser.

Andlighet är inte en tro på färdiga svar, andlighet utgår från att du lär känna din egen sanning. Så sök din egen andlighet och inre visdom om du vill stå stark när livet stormar eller om du vill leva ett liv med ett större inre lugn. Din inre sanning är din vägvisare och ledsagare om du tillåter den att vara det. 

”Ljus och kärlek” är i sin grund ett uttryck för att du är respekterad, värdefull och omtyckt oavsett vilken livssyn och andlig övertygelse du än har. Det är ett uttryck för en icke-dömande och kärleksfull inställning till dina medmänniskor, ungefär som ”Namasté”. 

Namasté – Ljus & kärlek!