Att välja kärlek

Inför helgen skulle vi vilja dela en text om kärlek. 

Kärlek är en grundkänsla och motpolen till kärlek är rädsla. De flesta andra känslor kan sorteras in under
dessa två känslor. 

När vi säger att vi vill sprida kärlek så vill vi även sprida alla goda, härliga känslor som bor under kärlekens tak. 

Vi på Soulful Living brukar ställa frågan: Gör du dina val i kärlek eller i rädsla? 

Kärlekens väg utgår bland annat från:
Viljan att förstå, och acceptera, varandras olikheter. 
Empati för varandra och självmedkänsla. 
Att följa hjärtat istället för att bara följa det man tror förväntas. 
Tillit till att det mesta går bra även om det ibland känns svårt. 
Gemenskap istället för polarisering.
Förståelse för att vi alla betraktar världen genom olika linser av erfarenheter, kultur, kunskap och minnen vilket innebär att väldigt många människor kan ha rätt samtidigt i de flesta frågor.
Att älska sig själv och bygga självkänsla.  

Rädsla utgår bland annat från: 
Att det är viktigt att få rätt för att inte riskera att bli överkörd. 
Oförståelse för andras ståndpunkt eftersom den kan hota din egen ståndpunkt. 
Ett ständigt (och stressfyllt) arbete för att förebygga allt hemskt som kan hända. 
Envägskommunikation, dvs att prata men inte lyssna. 
Polarisering
Distansering och icke acceptans av oliktänkande
Ointresse för andra människors åsikter och erfarenheter vilket gör det svårt att utvecklas och växa som människa.

När människan agerar utifrån rädsla så skapar det motsättningar, krig, kränkningar, utanförskap, hot, hat och kyla, vilken en stor del av världen speglar just nu. Men det finns också en väldigt aktiv kärleksfull motpol som får större och större utrymme. 

Hur kan du vara en del av den kärleksfulla motpolen? 
Genom att vara förändringen vi vill se i världen och aktivt göra kärlekens val varje dag. 
Genom att hitta din egen sanning som bor i ditt hjärta istället för att följa andras. 
Genom att respektera andras sanningar som bor i deras hjärtan, precis som du vill att andra ska respektera din sanning.   
Genom att sprida kärlek och omtanke till dig själv och till dina medmänniskor. 
Genom att släppa kampen.

Om du vill ha hjälp med att finna kärlekens röst inom dig och finna din egen sanning så anmäl dig till någon av våra utbildningar eller program. Att välja kärlek till dig själv, till andra och till livet är kärnan i den andlighet vi lär ut. 

Varmt välkommen till oss!