Villkor & regler för avbokning

Vid anmälan till utbildning debiteras 900 kr i anmälningsavgift omgående och du har inte säkrat din plats förrän anmälningsavgiften är betald. Oavsett om du väljer att betala hela avgiften samtidigt, halvårsvis eller månadsvis så debiteras första avgiften månaden innan utbildningsstart.

Två ångerveckor gäller enligt gällande lagar efter att anmälan är gjord för samtliga utbildningar/kurser innan de påbörjats.

Avbokning av Distansutbildning till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut

Avbokning av Distansutbildning till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut debiteras, efter de två lagstadgade ångerveckorna, med 10 % av resterande kursavgift om avbokning sker innan utbildningsstart. Vid avbokning efter påbörjad utbildning debiteras 3 månadsavgifter framåt med start vid nästkommande månadsskifte.

Om du går Utbildningen till Dipl. Återhämtningsterapeut har du tillgång till utbildningsmaterialet i 3 år från det att du påbörjade din utbildning. Du behöver alltså slutföra din examen inom dessa tre år för att kunna diplomeras.

Avbokning av Distansutbildning till Diplomerad SLH Återhämtningscoach

Avbokning av Distansutbildning till Diplomerad SLH Återhämtningscoach debiteras, efter de två lagstadgade ångerveckorna, med 10% av resterande kursavgift om avbokning sker innan utbildningsstart. Vid avbokning efter påbörjad utbildning debiteras 3 månadsavgifter framåt med start vid nästkommande månadsskifte.

Om du går utbildningen till Dipl. SLH Återhämtningscoach har du tillgång till utbildningsmaterialet i 18 månader från det att du påbörjade din utbildning. Du behöver alltså slutföra din examen inom dessa 18 månaderna för att kunna diplomeras.

Avbokning av Återhämtningsprogrammet

Avbokning av Återhämtningsprogrammet efter dessa två lagstadgade ångerveckor, innan kursstart, debiteras med 10% av resterande kursavgift. Avbokning efter påbörjat program debiteras med full utbildningsavgift, ingen återbetalning sker.

Om du går återhämtningsprogrammet har du tillgång till materialet i 80 efter det att du påbörjade programmet/kursen.

Avbokning av utbildning till Diplomerad lärare i SLH Återhämtningsyoga

Avbokning av utbildning till Diplomerad lärare i SLH Återhämtningsyoga efter de två lagstadgade ångerveckorna, innan kursstart, debiteras med 10% av resterande kursavgift. Vid avbokning efter påbörjad utbildning debiteras 3 månadsavgifter framåt med start vid nästkommande månadsskifte.

Om du går utbildningen till lärare i SLH Återhämtningsyoga har du tillgång till materialet i ett år efter det att du påbörjade programmet/kursen. Diplomering till lärare i SLH Återhämtningsyoga ska ske senast ett år efter påbörjad utbildning.

Avbokning av utbildning Örter vid stressrelaterad ohälsa

Avbokning av utbildning Örter vid stressrelaterad ohälsa efter de två lagstadgade ångerveckorna, innan kursstart, debiteras med 10% av resterande kursavgift. Vid avbokning efter påbörjad utbildning sker ingen återbetalning.

Avbokning av utbildning Mindfulness för utmattade

Avbokning av utbildning Mindfulness för utmattade efter de två lagstadgade ångerveckorna, innan kursstart, debiteras med 10% av resterande kursavgift. Vid avbokning efter påbörjad utbildning sker ingen återbetalning.

Vi på Soulful Living har alltid rätt att säga upp platser eller återta diplom för elever som inte sköter sin betalning, inte följer våra etiska regler eller på annat sätt beter sig på ett sätt som är kränkande eller respektlöst mot oss eller andra elever som läser hos oss.

Påminnelseavgift 60 kr vid försenad betalning. Vid delbetalning tillkommer en mindre aviavgift. Vi sänder våra fakturor till inkasso om du inte betalt dina fakturor efter två påminnelser.

Swish nr: 123 133 65 02, glöm inte skriva ditt namn och kursdatum. Bankgironummer och swishnummer finns även på din faktura.

Soulful Living by Marie AB

info@soulfullivng.se