Vilkor & Avbokningsregler

Vid anmälan till Återhämtningsprogram på distans debiteras 900 kr i anmälningsavgift omgående och du har inte säkrat din plats förrän anmälningsavgiften är betald. Du kan välja mellan att betala resterande del av avgiften månaden innan programstart eller månadsvis betalning med start månaden innan programstart.

Två ångerveckor gäller enligt gällande lagar innan påbörjat program. Avbokning av återhämtningsprogrammet efter dessa två veckor, innan kursstart, debiteras 15 % av resterande avgift. Avbokning efter programstart debiteras med två månadsavgifter gällande från nästkommande månadsskifte.

Vi anmälan till Återhämtning i rörelse på distans debiteras 900 kr i anmälningsavgift omgående och du har inte säkrat din plats förrän anmälningsavgiften är betald. Resterande del av avgiften betalas månaden innan kursstart. Om du går, har gått eller anmält dig till Återhämtningsprogrammet eller utbildningen till Dipl. Återhämtningsterapeut hos oss på Soulful Living så får du ett lägre pris på Återhämtning i rörelse än vad du får om du inte går annan kurs/utbildning hos oss.

Vid anmälan till Distansutbildning Diplomerad Återhämtningsterapeut debiteras en anmälningsavgift på 900 kr vid anmälan och du har inte säkrat din plats förrän anmälningsavgiften är betald. Du kan därefter välja mellan att betala resterande avgift för utbildningen som en klumpsumma, terminsvis eller månadsvis.

Två ångerveckor gäller enligt rådande lagar. Avbokning av utbildningen till Diplomerad Återhämtningsterapeut efter dessa två veckor, innan kursstart, debiteras 10 % av resterande kursavgift. Vid avanmälan efter påbörjad utbildning debiteras 5 månadsavgifter framåt med start vid nästkommande månadsskifte.

Avbokar du senare än en vecka innan kvällskurs, helgkurs eller cirkel måste du betala hela kursavgiften om du inte har giltigt läkarintyg. Det går bra att överlåta din plats till annan person.

Vi på Soulful Living har alltid rätt att säga upp platser eller återta diplom för elever som inte sköter sin betalning, inte följer våra etiska regler eller på annat sätt beter sig på ett sätt som är kränkande eller respektlöst mot oss eller andra elever som läser hos oss.

Om du går Utbildningen till Dipl. Återhämtningsterapeut har du tillgång till utbildningsmaterialet i 3 år från det att du påbörjade din utbildning. Du behöver alltså slutföra din examen inom dessa tre år för att kunna diplomeras.

Om du går Återhämtningsprogrammet eller Återhämtning i rörelse har du tillgång till materialet i ett år efter det att du påbörjade programmet/kursen.

Påminnelseavgift 60 kr vid försenad betalning. Vid delbetalning tillkommer en mindre aviavgift.

Swish nr: 123 133 65 02, glöm inte skriva ditt namn och kursdatum. Bankgironummer och swishnummer finns även på din faktura.

Marie Ternrud
marie@soulfulliving.se
076 128 13 60