Den medvetna närvaron

För att kunna vara medvetet närvarande, så behöver vi stänga ute allt brus och skapa utrymme att landa. När vi blir distraherade av tankar från det som har varit eller det som ska komma, så kan vi luta oss tillbaka i medveten närvaro och betrakta att tankarna nu börjar att ta oss ifrån nuet. Vi kan välja att inte agera på dessa tankar, utan välja att stanna kvar i nuet med oss själva. Vi kan träna hjärnan i att vara i nuet, i medveten närvaro och stanna här.

Vi behöver inse att vi i varje stund, har ett val. Vi kan välja att tillåta oss att vara i den medvetna närvaron och skapa utrymme för läkning och återhämtning. För att kunna vara närvarande i nuet, behöver vi stilla våra tankar och flytta fokus från dåtid och framtid till här och nu. Att kunna vara i det som händer just nu, vad det än är.

Vi tänker ofta mer på allt annat än oss själva, men vi behöver sätta oss själva i första rummet och ge oss det utrymmet, att bara få vara i nuet. Det handlar om att gå från dem intensiva tankarna till ett mjukare mer intuitivt varande där vi blir öppna för det vackra i det som är just nu. Vi blir mer tacksamma och ser skönheten i det som är. Och det är där i den medvetna närvaron som vi hittar svaren inom oss, och magi kan uppstå. Bara du är öppen och tar dig tid att lyssna och vara med dig själv.

När vi ger oss själva tillfälle och tillåtelse att vara i medveten närvaro så växer vi och kan bemöta andra på ett mer äkta sätt. Att stilla tankarna kan till en början kännas svårt och ibland nästan omöjligt. En vanlig missuppfattning är att vi ska tömma oss helt på tankar, och när det inte går utan tankarna kommer ändå, så tror vi att vi gör fel. Eller att vi inte försöker tillräckligt, men det är näst intill omöjligt att stilla tankarna helt.

När det kommer tankar, föreställ dig att det är som moln som kommer och går. Låt de passera utan att ge dem alldeles för mycket uppmärksamhet. Tankarna kommer oavsett, precis som molnen. Så låt de passera förbi precis som molnen gör när du varsamt betraktar.

När vi stillar tankarna får vi dem att sakta ner, man observerar att de kommer men vi låter de glida förbi utan att ge dem för mycket uppmärksamhet. Det är en träning, som du kan ta med dig till din vardag, att medvetet släppa tankar, som inte gagnar dig och ditt mående.

Det många upplever som svårt, är att ta med sig den medvetna närvaron i allt vi gör. Vi behöver träna och påminna oss om att det är där vi kommer i kontakt med oss själva och vårt inre. När tankarna drar iväg så behöver vi vara kärleksfulla mot oss själva och bara koppla tillbaka till nuet. Igen och igen. För det är där i den medvetna närvaron som vi lär känna oss själva och lättare kan uppleva tacksamhet, glädje och framförallt kärlek. Det är i de små förändringarna vi kan ta stora kliv.

Här är en låt av Börje Ring som beskriver medveten närvaro på ett bra och lätt sätt. Lyssna i ditt nu, Namasté <3