Inre andlighet och medvetenhet ska hjälpa världen till en bättre plats

Inre andlighet och medvetenhet ska hjälpa världen till en bättre plats

Ett antal inre utvecklingsmål (Inner Development Goals (IDGs)) som lanserats av forskare och välgörenhetsstiftelser ska hjälpa världen att nå de globalahållbarhetsmålen. Såklart ligger ämnet oss väldigt varmt om hjärtat – och även om det är olyckligt att vi är så långt från att uppnå de globala klimatmålen, så är det intressant att man har börjat se inåt, se individens påverkan – och möjligheten att nå de yttre målen med personlig utveckling inifrån.

Så här sammanfattar vi kort hur de har resonerat i framtagningen av de nya inre utvecklingsmålen

Mänskligheten har nått en gräns – vi kommer inte längre i vår utveckling för att vi har lagt så mycket utanför oss själva, på tekniska lösningar som ett hopp till förändring – vi behöver därför lyssna inåt, praktisera våra inre egenskaper som bland annat empati, andlighet och tro.

Dagens skolutbildning består av mål och prestation snarare än att fokusera på syfte och meningsfullhet och där människans olika dimensioner av egenskaper behöver gå hand i hand. Den del vi har varit väldigt bra på är den externa styrkan, och vi har varit så bra på det att vi har tappat vår inre styrka.

Man kan säga att det har kommit ifatt oss och är en stor bidragande orsak till att vi inte klarar av att nå till exempel de globala miljömålen. De stora konkreta utmaningarna i klimatfrågan har varit adresserade som kollaps i vårt ekosystem, vår förlust av biologisk mångfald och klimatförändring… men i själva verket är det vår själviskhet, girighet och apati som är den största utmaningen och gör att det är svårt att förankra varför vi behöver förändra vårt agerande. Vi är, och har varit, vårt största hinder!

Vi behöver därför lära oss en andlig och mer djupgående förståelse för att förstå varför våra nuvarande handlingar inte kommer att leda oss framåt i vår mänskliga utveckling och därmed också en förändring gentemot vår jord.

Vi länkar till sidan där de fina värdena är listade

  1. Being – relationship to self
  2. Thinking – Cognitive skills
  3. Relating – Caring for others and the world
  4. Collaboration – social skills
  5. Acting – driving change

https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework

De inre utvecklingsmålen (IDGs) är ett initiativ utan vinstsyfte och med öppen källkod.

Jan Artem Henriksson, VD för initiativet Inner Development Goals, håller en föreläsning för föreningen ”Psykologer för hållbar utveckling” under ledning av Jonas Mosskin, ordförande för psykolog för hållbar utveckling.

”We cannot solve today’s problems with the same mindset that created them”. -Albert Einstein