Återhämtningsterapeuternas organisation

Återhämtningsterapeuternas Organisation

Återhämtningsterapeuternas Organisation är en förening som riktar sig till Diplomerade Återhämtningsterapeuter samt elever som är under utbildning hos Soulful Living.

Syftet med föreningen är att etablera yrkesgruppen Återhämtningsterapeuter på den svenska arbetsmarknaden. Konceptet Återhämtningsterapi bör vara det man automatiskt tänker på när man ska hjälpa människor med utmattning och stressrelaterad ohälsa.

Målsättningen är att föreningen ska arbeta gemensamt för att skapa en medvetenhet och kunskap i samhället om utmattning och för yrkeskåren.  Man vill lyfta fram Diplomerade Återhämtningsterapeuter och stötta dem i att etablera sig på arbetsmarknaden för ökad möjlighet att lyckas med sitt arbete inom branschen.

Föreningen vill skapa goda relationer med medlemmarna och bidra till deras personliga utveckling i samhället. Ett annat mål är att upparbeta med instanser där Återhämtningsterapeuter kan bidra, t.ex. inom hälso- och sjukvård, skolor, större arbetsplatser och liknande.

Bli medlem

Föreningen riktar sig till Diplomerade Återhämtningsterapeuter samt elever som är under pågående utbildning hos Soulful Living. Även stödmedlemmar som tycker att föreningens arbete är viktigt och vill stötta det är välkomna. 

Yrkesmedlemmar har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande, yttrande och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöten. Beslut om avgift för medlemskap tas på årsmöte av styrelsen. Elevmedlemmar får då ta del av föreningen, har yttranderätt men ej rösträtt tills fullvärdigt medlemskap ingåtts efter examen.

Som stödmedlem erbjuds man, förutom möjligheten att ge stöd till en engagerad organisation, att ta del av medlemsmöten och vissa föreläsningar. Man har yttranderätt men saknar rösträtt. Stödmedlem blir den som ansöker om medlemskap (till föreningens kansli/styrelse) och betalar in medlemsavgift.

Besök åhto.se för mer information om föreningens arbete, vad som ingår i medlemskapet och för att ansöka om medlemskap.