Vidareutbildning Dipl. lärare i SLH Återhämtningsyoga

Komplettera din SLH utbildning till lärare i Återhämtningsyoga med denna utbildning som en vidareutbildning. Du kan även välja att gå en helt fristående utbildning till Diplomerad Lärare i SLH Återhämtningsyoga, den hittar du här.

Vill du använda yoga som ett verktyg i återhämtning och kunna erbjuda kurser och klasser i Återhämtningsyoga? Utbilda dig då till yogalärare i Soulful Living Holistic Återhämtningsyoga!

Holistisk återhämtning sker på många olika plan inom dig. Du behöver arbeta med både kropp, själ och sinne för att återhämta alla delar av dig själv. Rörelse är en del i helheten och via yogan erbjuder vi dig möjligheten att kunna arbeta mer aktivt med kroppen för återhämtning. SLH Återhämtningsyoga är en yogaform som hjälper till att bygga upp kroppen och musklerna efter utmattning och som bjuder in till ett mjukt möte med din kropp. Yogaformen är framtagen av vår fantastiska yogalärare Katharina som har många års erfarenhet av flera olika yogaformer, stresshantering, mindfulness och rörelse.

Denna vidareutbildning riktar sig alltså till dig som…

 • … gått Återhämtningsprogrammet (40 veckor) samt en tilläggsmodul (4 veckor) om kroppen.
 • … eller till dig som läst minst de 44 första veckorna på utbildningen till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut om du startat utbildningen efter 1 april 2022. Du som påbörjat utbildningen tidigare än 1 april 2022 behöver ha gått de 5 första modulerna på utbildningen till Återhämtningsterapeut.
 • … eller till dig som gått minst de 38 första veckorna på utbildningen till Diplomerad SLH Återhämtningscoach samt läst en tilläggsmodul (4 veckor) om kroppen.

Om yogaformen

Med lugn och anpassad yoga främjar vi återhämtning och återupprättar kontakt med vår kropp och väcker muskler och leder. Du får lära dig mjuka och enkla rörelser som är speciellt utvalda för deltagare som har stressrelaterad värk, spända muskler eller annan fysisk problematik som är kopplad till stressrelaterad ohälsa.

Vi går igenom kroppens fysiologi, muskler, fascia och hur vi kan stimulera återhämtning på olika plan i koppen och våra organ genom rörelser. Vi tittar också på vad som är värdefullt att ha kännedom om för ett säkert och hållbart utövande av yoga ur ett fysiskt perspektiv.

En del i återhämtningen efter utmattning och stressrelaterad ohälsa är att kroppen och musklerna behöver byggas upp och stagnationen i kroppen behöver brytas. Därför är återhämtningsyoga en aktiv yogaform som bygger på rörelse och träning av muskler.

Andningen och andningsfysiologi är en viktig del inom yogan och den hjälper oss också att vara i medveten närvaro. En medvetenhet kring andningen har effekt på hela kroppen och inom yogan är andningen ett ankare som minskar stress, syresätter muskler och skapar medvetenhet. 

 Några av yogans många positiva effekter

 • Ökad ledrörlighet
 • Andningstekniker som främjar lugn och ro
 • Ökad mental och fysisk hälsa
 • Förbättrar sömnen
 • Stärker immunförsvaret
 • Främjar koncentrationen
 • Har positiv effekt på minnet
 • Minskade stressymptom som tex ångest och depression
 • Positiva resultat på bland annat högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar

Utbildningen sker helt online, live, via Zoom och vår utbildningsplattform plus hemarbete och diplomering. Vidareutbildningen är ca 6 månader lång och måste slutföras inom ett år från det att du påbörjade den. Diplomering i SLH Återhämtningsyoga måste tas ut senast 1 år efter att man påbörjat utbildningen. En gång om året har vi fördjupningsträffar på ett retreat där vi kan vidareutveckla våra kunskaper inom yogans magiska värld.