Lucia kommer med kärlek och ljus!

I denna mörka tid behövs det kärlek och ljus. Du kan vara ljuset för dig själv men också tillåta ditt ljus lysa mot andra som du möter och sprida kärlek.

Alla har vi ett inre ljus inom oss, det som är den vi i sanning är innerst inne i vår själ. Det ljuset kan ha blivit dunkelt genom vårt liv när vi lärt oss att vi ska vara och agera på ett visst sätt. Under vår uppväxt får vi lära oss att klä på oss roller och masker som vi bär med oss senare i livet. Dessa mönster kan få vårt inte ljus att bli svagare och kanske ibland helt släckt. Det som vi kan göra är att lära känna oss själva och vem vi på djupet är och låta den delen få lysa mer och mer genom att vi blir tillåtande mot den delen. Vi kan låta vårt ljus fylla oss med energi och det påverkar andra i vår omgivning på lika sätt om vi är sur och arg påverkar vår omgivning.

Så hitta ditt eget inre ljus och låt det kärleksfullt lysa upp i mörkret. Se till att hålla ditt eget ljus brinnande genom att vara snäll och medkännande med dig själv. Respektera dig själv och dina behov och ge dig själv utrymme för vila och återhämtning. För där i återhämtningen, där låter du ditt ljus lysa ännu starkare. Där lyssnar du på din själs innersta viskningar och du kan låta den delen få ta större plats i ditt liv genom att du tillåter dig själv att vara medvetet närvarande i nuet.

Lucia betyder den ljusa, den lysande eller den upplysta ljusbäraren. Var som Lucia och bär ljuset och kärleken och låt ditt ljus få lysa klart.