Tacksamhet

Det är lätt att tro att glädjen och lyckan behöver vara någonting storslaget alla gånger och att den ska komma längre fram när allt är under kontroll. Men om vi tillåter oss att förundras över de små sakerna i livet, så ger vi oss själva förmågan att uppskatta många stunder i glädje och harmoni. När vi kan se och uppleva lyckan i det lilla, kan vi också uppleva lyckan i det stora när vi har förmågan att stanna upp och glädjas över det som är. Vi kan ibland missa det som finns inom oss eller i vår närhet, för vi är så fokuserade på ett mål. Vi är fokuserade på när vi kommer dit, då kan vi må bra och vara lyckliga.

Om vi tränar oss att vara mer medvetet närvarande så kan vi ge oss själv fler tillfällen att uppleva den sanna glädjen och lyckan, som finns inom oss. Om vi bara tillåter oss att stanna upp och skala bort det som stör, så kan vi hitta den sanna glädjen och lyckan inom oss och vi behöver inte söka bekräftelse utifrån hela tiden för att känna oss tillfreds. När vi tillåter oss att förundras över de små sakerna i vårt liv, så ger vi oss själva förmågan att uppskatta stunder av tacksamhet och lycka oftare och det blir lättare för oss att hitta den.

För att kunna upptäcka dessa små detaljer behöver vi tysta ner stressande tankar och verkligen se och lyssna till det som är inom oss och runtomkring oss. Vara tacksamma och känna en nyfikenhet och förundran till det som vi upplever och tillåta oss att bli hänförda av. Skönheten i det lilla och välja att se det som är vackert och bra och tillåta oss att ta emot mer av det i våra liv.

Tillåt dig att vara mer tacksam för allting som du har inom dig och runtomkring dig. Ta dig tid att förundras över små detaljer, det kan vara dessa som ger dig en öppning till någonting som kommer att leda dig på en väg till det som är sant och äkta för dig. När du tillåter dig att vara tacksam för det som du är och har så kommer du att uppleva mer tacksamhet och glädje i ditt liv. Vad är du tacksam för just nu?

Namasté