Vad är Återhämtningsterapi?

Vi har nu examinerat två klasser med Diplomerade Återhämtningsterapeuter här på Soulful Living!
Och de finns utspridda över hela landet.

Återhämtningsterapin är framtagen för att kunna hjälpa och vägleda personer som är eller har varit utmattade eller lider av annan stressrelaterad ohälsa eller trauma. Det är en holistisk metod som består av bland annat mindfulness, stresshantering, meditation, personlig och andlig utveckling. Det omfattar att kropp, sinne och själ behöver komma i balans för att vi ska kunna läka och återhämta oss från utmattning eller stress.

Återhämtning handlar inte om att återgå till det gamla. Det handlar om att hitta nya sätt att förhålla sig till livet. En Återhämtningsterapeut stöttar dig på vägen i den processen, att du ska kunna hitta din egen väg till ditt liv i balans. Återhämtningsterapeuten visar dig hur du kan lära dig att stilla tankarna, som lett till stressen och utmattningen. När du stillar dina tankar, så frigör du utrymme att kunna läka och återhämta dig.

Vad gör en Återhämtningsterapeut och hur kan det hjälpa dig?

En Återhämtningsterapeut arbetar med att hjälpa människor som har utmattningssymptom eller varit med om en livskris, att finna en ny väg i livet. Återhämtningsterapeutens mål är att hjälpa klienten att hitta sitt sätt att stilla tankarna och finna det inre lugnet. De flesta av oss försöker lösa våra problem med hjälp av ett intensivt tankearbete, vilket bara ökar det dåliga måendet ytterligare. Om vi istället lugnar ner tankearbetet, lär oss att känna tillit och samtidigt försöker lyssna till vårt hjärta så kan vi finna nya vägar i livet. Som leder oss till ett liv ut ur utmattningen och stressen till ett liv i harmoni och balans.

Återhämtningsterapeuterna kan arbeta med individuella samtal med klienter men även också med grupper i återhämtningsterapi, mindfulness och meditation.

Grupperna kan bland annat vara:

  • Grupp i mindfulness med inriktning för personer som är eller har varit utmattade eller har problem med stress. Dessa grupper är upplagda i mindre grupp där du som deltagare blir vägledd in i ett mindfullt sätt att leva. Mindfulness hjälper dig att hitta din egen balans och harmoni i ditt liv.
  • Meditationsgrupp med enbart fokus på meditation och medveten närvaro.
  • Grupp i Återhämtningsterapi. Där du som deltagare får lära dig om varför du har hamnat i utmattning eller stress och hur du kan göra för att hitta din egen väg till din läkning och återhämtning. Denna gruppterapi är upplagd i mindre grupper. Målet är att du i grupp får ta del av en läkande process där du får verktyg, förståelse och insikter om hur du kan hitta nya vägar till ett mer balanserat liv.

Terapeuterna kan även arbeta med att föreläsa om stress, utmattning, återhämtning, mindfulness och meditation.

Att samtala med en Återhämtningsterapeut i terapisamtal kan vägleda dig som klient att hitta din egen väg till din återhämtning och ett mer balanserat liv. Du får lära dig hur du kan stilla dina tankar och göra utrymme för din egen läkning och på så sätt hitta ur utmattningens snårskog. Du lär känna dig själv så att du förstår varför du hamnade där och hur du kan göra för att förhindra att du inte hamnar där igen.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med en
Diplomerad Återhämtningsterapeut hittar du mer information här:
https://www.soulfulliving.se/kurser/diplomerade-aterhamtningsterapeuter/

Vill du komma i kontakt med en elev som är i slutet av sin utbildning och som tar emot övningsklienter hittar du de här:
https://www.soulfulliving.se/kurser/hitta-din-terapeut/