Varje nu är vackert om vi släpper strävan

”Du förlorar livet på vägen om du tror att målet innehåller livet.” Denna mening fångar ett av de stora syftena med mindfulness. Den berättar att livet sker här och nu och att nuet upplevs i medveten närvaro.

Det är så lätt att vi bara tänker på det som ska komma, nästa mål, nästa resa eller nästa helg. Men varje nu är vackert om vi släpper strävan mot något annat, något vi tror är bättre. När vi söker lyckan i nästa bedrift är det lätt att tro att vi måste dit för att känna den.

Men lyckan bor inte i framtiden i det yttre.
Lyckan finns inom oss i nuet, när vi lever i nuet.